Titan Rank

Titan Rank

150.00 90.00 ILS

הוסף

 

פקודות לפי שרתים

מידע כללי

✔ Titan לפני השם

✔ כניסה לשרת גם שהוא מלא

✔ מתנה מיוחדת של דונייטורים כל 24 שעות בשרת הסלייםפאן ופיירטבא 

✔ [Item] אפשרות לעשות אייטם בצאט בלי לחכות דקה בין כל פעם

✔ דאק שלם נוסף בשרת הטריידים x4

✔ אפשרות לקיט רייד בשרת הפקשיין 

✔ כניסה יותר מהירה לכל השרתים

Kits - קיטים 

 הקיט זמין כל 37 שעות

**דרגה זו מקבלת את כל הקיטים של כל הדרגות**

Diamond Helmet

- Protection V

- Unbreaking III

 Diamond Chestplate 

- Protection V

- Unbreaking III

 Diamond Leggings 

- Protection V

- Unbreaking III

 Diamond Boots  

- Protection V

- Unbreaking III

- Depth Strider III

● Elytra

- Protection IV

- Unbreaking III

 Diamond Sword  

- Sharpness V

- Looting III

- Unbreaking III

 Diamond Pickaxe 

- Efficiency IV

- Silk Touch I

- Unbreaking III

 Diamond Pickaxe X2 

- Efficiency IV

- Fortune III

- Unbreaking III

Diamond Axe

- Efficiency V

- Unbreaking III

 Diamond Shovel

- Efficiency V

- Unbreaking III

 Blocks - בלוקים/חפצים

- x5 Diamond Block

- x64 Steaks

- x2 Emerald Block

 

**חשוב לדעת שמה שרשום פה זה לא הכל וצוות בשרת תמיד מוסיף עוד אופציות לכל הדרגות!**